Těhotenství a štítná žláza

Štítná žláza má významný vliv jak na schopnost otěhotnět, průběh těhotenství a porodu, tak i na psychický vývoj dítěte. Poruchy funkce štítné žlázy (nejčastěji hypotyreóza - snížená funkce) mohou vyvolat problémy s otěhotněním - anovulační cykly. Rovněž může dojít ke komplikacím v těhotenství - potratu, předčasnému porodu, abrupci placenty, častějšímu porodu císařským řezem.

Správná funkce štítné žlázy je klíčová pro zdravý růst a vývoj dítěte, zvláště jeho nervové soustavy, a to již od nejútlejšího věku. Hormony štítné žlázy umožňují harmonický vývoj tkání a orgánů plodu. Nejdůležitějším obdobím z tohoto hlediska jsou první tři měsíce těhotenství, kdy se orgány zakládají a procházejí největšími změnami. Plod je právě v této době nejzranitelnější vůči různým škodlivým vlivům. Některým je možné se vyhnout (alkohol, kouření, stres), jiným nikoli (onemocnění matky).

Laboratorně zachycené odchylky parametrů štítné žlázy jsou u těhotných žen relativně časté (asi v 5 %). V těhotenství se zvyšují nároky na funkci štítné žlázy. Řada žen je z hlediska štítné žlázy rizikových, např. mají pozitivní protilátky proti štítné žláze nebo trpí nedostatkem jódu. Mimo těhotenství jejich štítná žláza ještě stačí vytvořit dostatek hormonů pro organismus ženy. Avšak již v počátku těhotenství může dojít nedostatku hormonů pro matku i pro plod. A přitom právě v prvním trimestru je plod nejcitlivější k nedostatku mateřských hormonů. Přibližně od 12. gestačního týdne si plod dokáže sám tvořit tyreoidální hormony a není již na matčiných tolik závislý.

Včasným vyšetřením co nejdříve po zjištění těhotenství a ideálně ještě před otěhotněním lze odhalit rizikové ženy a správnou léčbou zabránit následkům neléčené poruchy. 

Odpovědi na nejčastější otázky

K čemu může vést nedostatek hormonů štítné žlázy v těhotenství?

Pokud má plod vrozeně nefunkční či chybějící štítnou žlázu (výskyt v populaci asi 1:4000) a tato vada není odhalena hned po porodu, dojde k rozvoji tzv. kretenismu. Jde o těžkou formu růstové a mentální retardace, se kterou se naštěstí v civilizovaných zemích díky screeningu v prvních dnech po porodu a včasné léčbě dnes již nesetkáváme. Pokud však poruchou štítné žlázy trpí matka, je situace složitější. V těžkých případech může nedostatek hormonů štítné žlázy matky vést ke zhoršení inteligence a špatnému prospívání dítěte. Avšak i méně závažný nedostatek, který je relativně častý, může nepříznivě ovlivnit duševní vývoj dítěte. Může mu ubrat několik bodů IQ či vyvolat poruchy soustředění ve škole.

K čemu může vést nadbytek hormonů štítné žlázy v těhotenství?

Nadbytek hormonů štítné žlázy v těhotenství není tak častý jako jejich nedostatek. Přesto se však může vyskytnout. Nevede sice k ovlivnění inteligence, ale může vést ke špatnému růstu plodu a v těžších případech i k potratu a komplikacím při porodu. V případě těžké formy Gravesovy-Basedowovy tyreotoxikózy s vysokým titrem protilátek proti TSH-receptoru (TRAK) se může toho onemocnění vzácně přenést i na novorozence a vyvolat u něj závažný stav v důsledku urychlení metabolismu, který se musí léčit na jednotce intenzívní péče.

Může vést onemocnění štítné žlázy i k potratu?

Ano, je tomu tak, a to zejména u těch těhotných žen, které svoje onemocnění štítné žlázy z nějakého důvodu neléčí. Neléčená porucha štítné žlázy může vést nejen k potratu, ale i k dalším komplikacím v těhotenství. Byl nalezen vztah s např. preeklampsií, předčasným porodem i častějším porodem císařským řezem.

Co pro mě znamená, když mám pozitivní protilátky proti štítné žláze?

Velké studie prokázaly, že přítomnost protilátek proti štítné žláze v krvi těhotné ženy může vést k různým těhotenským komplikacím, i když je hormonů štítné žlázy ještě dostatek. Proto se někdy i u těchto žen přistupuje k léčbě hormony štítné žlázy ve snaze možným komplikacím zabránit. Podobně i ženy s vysokými hladinami protilátek proti tyreoperoxidáze, které mají ještě normální funkci štítné žlázy, mohou mít problém otěhotnět a také mohou častěji potrácet. Také u těchto žen někdy přistupujeme k tzv. izohormonální léčbě hormony štítné žlázy, tedy preventivnímu podávání malých dávek levothyroxinu. Rizika spojená s pozitivitou protilátek se pak snižují.

Jak mám postupovat?

Již v době, kdy těhotenství plánujete, navštivte svého praktického lékaře a poproste ho o stanovení hormonů štítné žlázy, v ideálním případě i protilátek proti štítné žláze. Pokud jste již těhotná, nechte si ihned odebrat krev na stanovení hormonů štítné žlázy u svého gynekologa či praktického lékaře. V případě, že některá z hodnot nebude v normě, neprodleně (nejlépe během jednoho až dvou týdnů) vyhledejte endokrinologa. Česká endokrinologická společnost podporuje urychlené vyšetření těhotných žen, proto byste neměla mít problém endokrinologa najít. V naší ordinaci garantujeme vyšetření těhotné ženy do jednoho týdne.

Jak se u endokrinologa budu léčit?

Endokrinolog posoudí, zda potřebujete léčbu, a předepíše Vám preparát s hormonem štítné žlázy (pokud máte jeho nedostatek; preparáty Euthyrox, Letrox) či naopak lék tlumící štítnou žlázu (pokud máte nadbytek hormonů štítné žlázy; preparát Propycil). Budete chodit na kontrolní krevní odběry po několika týdnech až měsících. Velmi důležité bude i sledování po porodu, kdy často dochází ke změnám funkce štítné žlázy. Při správné léčbě proběhne těhotenství normálně a Vaše dítě bude zdravé.

Co je to poporodní tyreoiditida?

Poporodní tyreoiditida, jak již název napovídá, je zánět štítné žlázy vzniklý v souvislosti s porodem. Nejčastěji se objevuje u těch žen, které již nějakou poruchou štítné žlázy trpí nebo mají pouze pozitiví protilátky proti štítné žláze. U těchto žen vídáme přechodné zvýšení funkce štítné žlázy několik týdnů po porodu, které asi za 3 až 4 měsíce po porodu přechází do výrazné hypotyreózy, tedy funkce snížené. V některých případech sice může posléze dojít i ke spontánní úpravě, ale často snížená funkce dlouhodobě přetrvává. Z těchto důvodů je nutné ženy pravidelně sledovat nejen v době těhotenství, ale i po porodu.

Co mohu ještě pro sebe udělat?

Často se nás ženy ptají, zda mohou svojí štítné žláze pomoci nějakými alternativními prostředky. Odpověď je taková, že není prokázána účinnost žádného jiného prostředku než jódu (ale ne v přílišném nadbytku!) a podávání hormonů štítné žlázy.

Snažte se mít dostatečný přísun jódu – jezte mořské ryby a konzumujte mléko a mléčné produkty. Stravujte se zdravě, vyvarujte se stresu, sportujte, nekuřte. Pokud jste obézní, snažte se zhubnout již delší dobu před plánovaným otěhotněním. Splnit tato doporučení není vždy jednoduché, a proto Vám držíme palce!

MUDr. Eliška Potluková, PhD.