Endokrinologie, diabetologie

MUDr. Martina Rosická, Ph.D.

 • Po  8,00 - 16,00
 • Út  8,00 - 14,30
 • St  8,00 - 16,00
 • Čt, Pá neordinuje
 • polední pauza 12,00 - 13,00
 • 7,30 - 11,30 odběry krve

MUDr. Jan Krátký

 • Čt 16,30 - 18,30

MUDr. Ivan Raška, Ph.D.

 • Čt 16,30 - 19,00

Endokrinologie, Obezitologie

MUDr. Radka Jedličková

 • Po 8,00 - 16,00
 • Út 8,00 - 16,00
 • St 14,00 - 19,00
 • Čt 8,00 - 16,00
 • Pá 8,00 - 15,00
 • polední pauza 12,00 - 13,00

Ultrazvuk a cytologie

MUDr. Jan Jiskra, Ph.D.

 • Čt 13,00 - 15,30

Odběry

 • Po - Pá 7,30 - 11,30

Psychoterapie, psychologie

MUDr. Andrea Dutková

Mgr. Dana Rosická

 • externí spolupracovnice, objednání dle domluvy

Nutriční poradenství

Mgr. et Mgr. Jitka Laštovičková

 • St 16,00 - 19,00
 • Čt 8,00 - 11,00

Tel.: 222 532 432
Tel.:
+420 774 574 005
email: ordinace@endocare.cz

Jdete k nám poprvé?

Příprava na laboratorní vyšetření

Dynamické testy

Odběrová místa

Odkazy a dokumenty ke stažení

Jak se objednat a online kontakt

Internetové objednání

On-line formulář na recept

Otázky a Odpovědi

Dynamické testy

Takzvané dynamické nebo funkční testy se v endokrinologii využívají pro testování funkce některých endokrinních orgánů v případě, že hormonální porucha není jasná a prokazatelná jednoduchým jednorázovým laboratorním vyšetřením. Naši lékaři vám vždy podrobně vysvětlí, jak bude test probíhat. Níže jsme pro vás připravili popis nejběžnějších z nich.

Dexamethazonový supresní test s nízkou dávkou dexamethazonu

Tento test ověří schopnost inhibovat aktivitu hypothalamo-hypofýzo-adrenální osy pomocí zpětné vazby. Je indikován při podezření na Cushingův syndrom. 

Testovací látka: Dexamethazon 1mg (2 tbl po 0,5 mg) perorálně podaný ve 23hod večer v den prvního odběru. První odběr se provádí ráno před užitím dexamethazonu, druhý odběr následuje ráno po užití dexamethazonu. Stanovujeme plazmatický kortizol. Srovnáváme koncentrace plazmatického kortizolu v 8,00 hod. ráno před podáním dexamethazonu a po jeho podání. Hodnocení je různé dle různých pracovišť, suprese by měla být nejméně pod 100 nmol/l.

Dexamethazonový supresní test dvoudenní s nízkou dávkou DXM

Tento test ověří schopnost inhibovat aktivitu hypothalamo_hypofýzo- adrenální osy pomocí zpětné vazby. Je indikován při podezření na Cushingův syndrom.

Testovací látka: Dexamethazon 4mg, podává se 1 tableta (po 0,5mg) po 6 hodinách po dobu 48 hodin (tj.celkem 8 tablet) 

Odběry: První odběr se provádí ráno před užitím první tablety. Druhý odběr se provádí za 48 hod.. Stanovujeme plazmatický kortizol. Kortizol Srovnáváme koncentrace plazmatického kortizolu v 8,00 hod. ráno před podáním dexamethazonu a po jeho podání. Suprese kortizolu pod 50 nmol/l výrazně zvyšuje specificitu - vylučuje Cushingův syndrom, pod 100 nmol/l mnoho falešně negativních výsledků.

Inzulinový hypoglykemický test ke stimulaci kortizolu a ACTH

Tento test je indikován při podezření na centrální formu hypokortikalizmu a testuje sekreční rezervu ACTH. 

Testovací látka: inzulin (Actrapid HM U100) O,1 UI/kg i.v. Odběry se provádí opakovaně v 0, 30,60,90,120 minutě. Vyšetřuje se glykemie, kortizol, ACTH (v čase 0,60,120, nutno nabírat do vychlazených zkumavek a transportovat v ledu). V průběhu testu je třeba dosáhnout hodnotu glykemie pod 2,2 mmol/l pro aktivaci hypothalamo - adrenální osy. Během testu je průběžně monitorována glykemie. Dojde-li v průběhu vyšetření k projevům neuroglykopenie, je nutno podat 40% glukózu i.v. 

Absolutní kontraindikace: epilepsie, diabetes mellitus, kardiovaskulární onemocnění

Relativní kontraindikace: věk nad 55 let (latentní koronární postižení) Hodnotíme hladinu kortizolu a ACTH. Normální odpovědí je vzestup kortizolu nad 550nmol/l, hodnocení ACTH vzhledem k pulsatorní sekreci není standartní, většinou vzestup nad 100 ng/l

Inzulinový hypoglykemický test ke stimulaci růstového hormonu

Test je indikován jako základní test při podezření na nedostatečnou sekreci růstového hormonu.

Testovací látka: inzulin i.v. (actrapid HM U100) v dávce 0,1IU/kg hmotnosti Odběry se provádí v 0, 30, 60, 90 minutě. Stanovujeme růstový hormon a glykemii. K dostatečné stimulaci je nutné dosáhnout glykemii pod 2,2mmol/l, po celou dobu vyšetření nutno pravidelně monitorovat glykemii, klinický stav a zabezpečit trvalý nitrožilní přístup pro možnost okamžité aplikace 40% glukosy i.v. při příznacích neuroglykopenie. Priming u děvčat od 10 let, u chlapců od 12 let. Normální reakce u dětí je vzestup STH nad 10 ug/l (20mU/l), u dospělých je očekávaný vzestup STH nad 7 ug/l (14mU/l). V případě těžkého deficitu u dospělých k vzestupu nedochází a hladina STH je pod 3ug/l (6 mUI/l). 

Absolutní kontraindikace: epilepsie, diabetes mellitus, kardiovaskulární onemocnění 

Relativní kontraindikace: věk nad 55 let (latentní koronární postižení)

Glukagonový test ke stimulaci STH

Test je indikován při podezření na nedostatečnou sekreci růstového hormonu.

Testovací látka: glukagon 1mg s.c. (Glucagen-1mg -Hypokit) Odběry se provádí v 0.,120.,150.,180. minutě, stanovujeme STH, kortizol, glykémii. Normální reakcí je vzestup STH u dětí nad 10 µg/l (20mU/l), u dospělých nad 7 µg/l (14mU/l) Těžký deficit růstového hormonu: dospělí pod 3 µg/l (6mU/l)

oGTT - supresní test na STH

Test je indikován při podezření na akromegalii.

Testovací látka: glukosa 75g p.o. (rozpuštěná v čaji, vypít během 2-5 min). Odběry se provádí až po zavedení kanyly po 30ti minutách v klidu, pacient může sedět. Odběry se provádí v 0., 60.,120. minutě. Stanovuje se glykemie, STH, IGF-1(0.min) Akromegalii vylučuje suprese STH pod 1ug/l (2 mU/l)

LH-RH test

Test je indikován při vyšetření gonadální osy. 

Testovací látka: LH-RH 1amp i.v. (gonadorelin 100 µg) Odběry se provádí v 0., 30., 60.,120.,180. minutě. Stanovujeme testosteron, estradiol, progesteron (0,120,180minutě), LH,FSH (0,30,60, 120,180minutě),
Hodnocení : závisí na věku testovaného pacienta (děti, adolescence) Dospělí : ženy ve fertilním věku 1.-7. den cyklu Normální vzestup je LH 2x nad basální hodnotu , FSH 1,5x nad basální hodnotu. Areaktivita svědčí pro hypofyzární poruchu, při hypotalamické lezi mohou odpovídat normálně

Poznámka: není nutno provádět na lačno

TRH test

Indikací testu jsou centrální formy hypothyreosy a jejich diferenciální diagnostika.

Testovací látka: Relefact-TRH 200 1 amp (200ug) i.v. Odběry se provádí v 0., 20., 60. minutě a stanovujeme TSH. Očekáváme vzestup TSH ve 20. minutě u žen na hodnotu 18-27 mIU/l, u mužů 16-22 mI/l. Hodnoty vyšší v 60.min než ve 20. min svědčí pro hypotalamický původ, hypofyzární léze jsou většinou bez odpovědi TSH.

Kontraindikace: akutní kardiovaskulární onemocnění, nekontrolovaná hypertenze, akutní cerebrovaskulární onemocnění

Captoprilový test

Test je indikován k vyloučení primárního hyperaldosteronismu.

Testovací látka: tensiomin 25 mg p.o. Odběry: 0., 180. min. aldosteron, renin Hodnocení: plná suprese aldosteronu vylučuje PH