Endokrinologie, diabetologie

MUDr. Martina Rosická, Ph.D.

 • Po  8,00 - 16,00
 • Út  8,00 - 14,30
 • St  8,00 - 16,00
 • Čt, Pá neordinuje
 • polední pauza 12,00 - 13,00
 • 7,30 - 11,30 odběry krve

MUDr. Jan Krátký

 • Čt 16,30 - 18,30

MUDr. Ivan Raška, Ph.D.

 • Čt 16,30 - 19,00

Endokrinologie, Obezitologie

MUDr. Radka Jedličková

 • Po 8,00 - 16,00
 • Út 8,00 - 16,00
 • St 14,00 - 19,00
 • Čt 8,00 - 16,00
 • Pá 8,00 - 15,00
 • polední pauza 12,00 - 13,00

Ultrazvuk a cytologie

MUDr. Jan Jiskra, Ph.D.

 • Čt 13,00 - 15,30

Odběry

 • Po - Pá 7,30 - 11,30

Psychoterapie, psychologie

MUDr. Andrea Dutková

Mgr. Dana Rosická

 • externí spolupracovnice, objednání dle domluvy

Nutriční poradenství

Mgr. et Mgr. Jitka Laštovičková

 • St 16,00 - 19,00
 • Čt 8,00 - 11,00

Tel.: 222 532 432
Tel.:
+420 774 574 005
email: ordinace@endocare.cz

Jak se objednat? Napište nám!

Kde nás najdete?

První návštěva

Odkazy a dokumenty ke stažení

Odběrová místa

On-line formulář na recept

Internetové objednávání

Otázky a odpovědi

MUDr. Martina Rosická, Ph.D.  MUDr. Martina Rosická, Ph.D.

je zakládající lékařkou společnosti ENDOCARE s.r.o.

Promovala s vyznamenáním na 1. LF UK v roce 2000. Od té doby pracovala jako sekundární lékařka na III. interní klinice VFN, na lůžkových odděleních i ambulancích v oboru vnitřní lékařství a endokrinologie. V roce 2004 složila 1.atestaci v oboru vnitřní lékařství a v roce 2009 specializační atestaci v oboru endokrinologie. Je držitelkou specializované způsobilosti pro samostatnou práci v oboru endokrinologie.V roce 2007 obhájila doktorát v oboru Fyziologie a patofyziologie člověka se specializací na endokrinní problematiku. Je autorkou a spoluautorkou řady domácích i zahraničních publikací a spoluřešitelkou několika grantů. Kromě endokrinologie se věnuje také obezitologii a pohybové aktivitě (nejen) při redukci hmotnosti. Je certifikovanou instruktorkou Nordic Walkingu. Ve svém volném čase se věnuje studiu tradiční činské medicíny a akupunktury. Mluví anglicky.

Medicína je umění plné neustálých překvapení, detektivních zápletek, slepých uliček a nečekaných konců. A právě proto je tak neskutečně zábavná.

Publikační aktivita

 

MUDr. Radka Jedličková  MUDr. Radka Jedličková

Lékařka se specializovanou způsobilostí v oboru vnitřní lékařství, která se nyní věnuje především obezitologii, diabetologii a endokrinologii. Pracovala na III. interní klinice 1. LF UK a Všeobecné fakultní nemocnici v obezitologické ambulanci. Vede tříměsíční redukční kurzy, věnuje se poradenství a přednáškové činnosti v oblasti prevence a léčby obezit,a to nejen pro pacienty, ale i pro lékaře a nutriční terapeuty. Léčba nadváhy a obezity a zdravý životní styl jsou nejen její prací, ale i koníčkem.

Děláme-li něco, co nás naplňuje, baví a jsme v souladu - vyjadřujeme tím  sebe sama a energii vždy získáváme. Nezáleží nám pak vůbec na tom, jak je daná činnost namáhavá. (Ing. Zdena Jordánová).

 

MUDr. Jan Jiskra, Ph.D. doc. MUDr. Jan Jiskra, Ph.D.

MUDr. Jan Jiskra, Ph.D. byl promován doktorem medicíny na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze roce 1997. V roce 2001 složil atestaci z vnitřního lékařství 1. stupně a v roce 2005 specializační atestaci z endokrinologie. Je držitelem specializované způsobilosti v oboru vnitřní lékařství, licence pro samostatnou práci v oborech vnitřní lékařství a endokrinologie a licence pro vyšetřování ultrazvukem v endokrinologii. Je rovněž držitelem licence vedoucího lékaře a primáře v oboru vnitřní lékařství a endokrinologie. Od r. 1998 pracoval na lůžkových odděleních a ambulancích v oboru vnitřní lékařství a endokrinologie. V letech 2003-2009 pracoval na jednotce intenzivní metabolické péče a v letech 2004-2009 byl zástupcem vedoucího této jednotky. V roce 2003 obhájil disertační práci a byl mu přiznán titul PhD. Od roku 2002 pravidelně vyučuje mediky na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a je řešitelem nebo spoluřešitelem několika výzkumných grantových projektů. Pravidelně publikuje v domácích a zahraničních odborných časopisech a přednáší na odborných konferencích.

Publikační aktivita

_________________________________________________________________________________________________

MUDr. Jan Krátký   MUDr. Jan Krátký

V roce 2011 ukončil studium na 1. lékařské fakultě University Karlovy v Praze, obor všeobecné lékařství, poté nastoupil na III. interní kliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. V roce 2016 úspěšně složil atestační zkoušku v oboru Endokrinologie a Diabetologie.
Od roku 2015 je zároveň zaměstnancem 1. lékařské fakulty University Karlovy, kde se podílí na výuce budoucích lékařů. V rámci svého postgraduálního studia se věnuje především novým možnostem v diagnostice uzlů štítné žlázy. Je autorem několika odborných publikací na toto téma. Mluví anglicky.
Ve volném čase ho baví cyklistika, lyžování a cestování, zajímá se o letadla.
_________________________________________________________________________________________________

MUDr. Ivan Raška, Ph.D.

MUDr. Ivan Raška, Ph.D. promoval na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze roce 2003.
V roce 2011 složil atestaci z vnitřního lékařství, v roce 2013 specializační atestaci z osteologie a v roce 2014 získal specializaci v oboru endokrinologie a diabetologie. 
Od r. 2003 pracoval na lůžkových odděleních a ambulancích v oboru vnitřní lékařství, endokrinologie a osteologie.  V letech 2004-2006 pracoval v Itálii ve Výzkumném farmakologickém ústavu Mario Negri v Milaně. V roce 2007 obhájil disertační práci a byl mu přiznán titul Ph.D.
Od roku 2007 pravidelně vyučuje mediky na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a byl hlavním řešitelem nebo spoluřešitelem několika výzkumných grantových projektů. Pravidelně publikuje v domácích a zahraničních odborných časopisech a přednáší na odborných konferencích.

 

  Jitka Laštovičková Mgr. et Mgr. Jitka Laštovičková

Absolvovala v roce 2011 studijní obor Specializace ve zdravotnictví – Nutriční terapeut na 1. LF UK a v roce 2017 dokončila studium oboru Nutriční specialista na 1. LF UK, získala specializaci na výživu dětí, výživu dospělých.
V rámci praxí během studia a dále po absolutoriu získávala zkušenosti při odborných obezitologických a diabetologických ambulancích 3. interní kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Zde konzultovala stravování s pacienty těchto ambulancí a pracovala s pacienty po bariatrických výkonech, podílela se na koordinaci klinických studií.  V občanském sdružení VŠTJ Medicina Praha poskytovala odborné konzultace týkající se redukce hmotnosti a stravování s ohledem na specifické zdravotní problémy a zdravý životní styl a podílela se na vedení tříměsíčních redukčních kurzů.

Pomáhat lidem ke zdravějšímu životnímu stylu je smyslem mého života. I cesta může být cíl.

 

Mgr. Dana Rosická psycholog, terapeut  Mgr. Dana Rosická

Psycholog, terapeut Mgr. Dana Rosická absolvovala v roce 2000 FF UK Praha, obor Psychologie, klinické zaměření. Zájem o terapii a efektivní práci s lidmi podpořila studiem Arteterapie při PF JU v Č. Budějovicích, sebezkušenostním výcvikem ve skupinové psychoanalýze při ČSPAP a několikaletým výcvikem v koučování na systemickém základě pod vedením M. Bobka. V současnosti dokončuje 5ti leté psychoterapeutické vzdělání v Gestalt přístupu při IVGT.

Od roku 2007 má privátní psychologickou praxi, předtím pracovala v human resources v komerční sféře. V odborném poli působnosti se věnuje především dospělým, poskytuje terapii, koučování a poradenství. S obezitologickými klienty pracuje dle metodiky STOB. Mluví anglicky a německy.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________

MUDr. Andrea Dutková

Psychiatr, psycholog MUDr. Andrea Dutková absolvovala 1. Lékařskou fakultu UK v roce 1993, atestaci II. stupně v oboru psychiatrie splnila v roce 1998. Dále rozvíjela své zkušenosti v oblasti sexuologie - absolvovala nadstavbovou atestační zkoušku v oboru sexuologie, absolvovala výcvik v Gestalt terapii a nyní se věnuje výcviku v Daseinanalytickém výkladu snů. Je členkou České psychiatrické společnosti, České psychoterapeutické společnosti a České sexuologické společnosti. Její práce vychází nejen ze vzdělání a profesních zkušeností, ale také z neobvyklých životních zážitků.

Ve své praxi se věnuje řešení řady problémů - zejména psychosomatických obtíží, poruch příjmu stravy (anorexie, bulimie, aj.), závislostí na alkoholu, drogách, hracích automatech, problémů v mezilidských vztazích, zvládnutí životní krize, depresivním stavům, sexuologickým potížím.

Jana Kopecká Jana Kopecká

 

Ukončila Střední zdravotnickou školu obor všeobecná zdravotní sestra maturitou s velmi dobrým prospěchem v roce 1987. Ve stejném roce nastoupila jako zdravotní sestra do Ústavu pro péči o matku a dítě, kde pracovala na ambulantních odděleních, lůžkových odděleních a na oddělení asistované reprodukce.  Po mateřské dovolené nastoupila jako reklamační technik do firmy zabývající se prodejem výpočetní techniky. Brzy se vypracovala na asistentku vedoucího servisu. V podobné administrativní funkci pracovala až do roku 2011, kdy nastoupila do ambulance ENDOCARE. Ve volném čase se věnuje svým dvěma dětem, aktivním sportovcům, díky kterým se začala hlouběji zajímat o zdravý životní styl. S manželem se věnuje fotografování, je předsedkyní fotografického klubu P6ka. Jezdí aktivně na koloběžce, věnuje se turistice.

"Občas vážně nevím, jestli svět řídí chytří lidé, kteří si z nás utahují, nebo imbecilové, kteří to myslí vážně ..."  Mark Twain

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ing. Daniela Boumová Ing. Daniela Boumová

Promovala s vyznamenáním na ČZU v roce 1992. V letech 1993 až 2002 pracovala jako finanční ředitelka ve firmě dovážející výpočetní techniku. Dále v letech 2008-2009 pracovala v auditorské firmě. Od roku 2010 pracuje jako finanční účetní v soukromé firmě dovážející sportovní doplňky.
V naší ambulanci má na starosti koordinaci zdravotní péče a komunikaci s pacienty.
Ve volném čase se věnuje svým dvěma synům a sportovním aktivitám všeho druhu (volejbal, jízda na koni, tenis, turistika, jízda na kole).